Wachtlijst

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat de begeleiding in de praktijk door?

Elke nieuwe begeleiding start tijdens de schooluren op dinsdag of woensdag. Zodra er plaats is, kan er doorgeschoven worden naar een moment buiten de schooluren. De praktijk is open op dinsdag van 8.30 tot 22u, op woensdag van 8.30u tot 19u en op zaterdag van 8.30u tot 13u

Waar gaat de begeleiding door?
Het adres van de praktijk is Larendries 35 te 2890 Puurs – St-Amands
Wie moet er allemaal meekomen?

Het intakegesprek gaat door met ouders en kind. Daar bekijken we samen hoe de begeleiding zal verlopen en wie er op de volgende afspraken aanwezig zal zijn

Zullen er bepaalde onderzoeken uitgevoerd worden (bv. begaafdheidsonderzoek,...)?

Dit is een praktijk voor psychotherapie waar geen diagnostisch onderzoek gebeurt. Ik probeer wel via therapeutische en andere technieken zicht te krijgen op de belevingswereld van je kind. Indien ik denk dat diagnostisch onderzoek aangewezen is, zal ik verwijzen naar een gespecialiseerde setting of collega.

Hoe lang zal ik ongeveer op deze wachtlijst staan?
De wachttijd hangt af van verschillende factoren zoals de duur van de huidige begeleidingen of het wegvallen van aanmeldingen op de wachtlijst. Reken op een gemiddelde wachttijd tussen de vier en zes maanden.
Wat is de volgende stap nadat ik mij op de wachtlijst zet?
Na je aanmelding, ontvang je van mij een mail met meer info. Indien je dan beslist tot de wachtlijst, geef je dit aan en noteer ik de naam van je kind. Ik zal je dan vragen om op een bepaald moment terug contact op te nemen waarop we dan een intake inplannen.
Wachtlijst

Schets alvast kort even de problematiek